Bekko koi illustration © Emily S. Damstra
Cyprinus carpio